Gửi tin nhắn cho HT Guitar Center
Xem giỏ hàng “Guitar Thuận AT-04” đã được thêm vào giỏ hàng.

Guitar Thuận AT-02

Price: 3,990,000

Thông tin bổ sung

Thông tin chung
Kiểu dáng/ Body Shape Dáng A Khuyết
Số dây 6
Số phím 20
Cấu hình
Cần đàn/ Neck

Mahogany

Dây đàn/ Strings

Dây Alice 436

Lưng Hông/Back & Side

Mahogany

Khóa đàn/ Tuner

Khóa đúc nhập

Mặt đàn/ Top

Sitka Spuce

Mặt phím/ Finger Board

Lim

Ngựa đàn/ Bridge

Ebony