Guitar Thuận AT-04
Gửi tin nhắn cho HT Guitar Center

Guitar Thuận AT-04

Price: 4,990,000

Thông tin bổ sung

Thông tin chung
Kiểu dáng/ Body Shape Dáng A Khuyết
Số dây 6
Số phím 20
Cấu hình
Cần đàn/ Neck

Mahogany

Dây đàn/ Strings

Elixir Photphor Bronze

Lưng Hông/Back & Side

African Mahogany

Khóa đàn/ Tuner

Khóa đúc nhập

Mặt đàn/ Top

Sitka Spuce

Mặt phím/ Finger Board

Cẩm lai (Rosewood)

Ngựa đàn/ Bridge

Ebony