Guitar Custom Ngọc Thức
Gửi tin nhắn cho HT Guitar Center
Xem giỏ hàng “Guitar Trần CD-35” đã được thêm vào giỏ hàng.

Guitar Custom Ngọc Thức

Price: 29,000,000

Thông tin bổ sung

Thông tin chung
Kiểu dáng/ Body Shape Dáng A
Loại đàn Guitar Acoustic
Cấu hình
Cần đàn/ Neck

Mahogany

Dây đàn/ Strings

Elixir Photphor Bronze

Khóa đàn/ Tuner

Gohto 301 Gold Ebony

Mặt đàn/ Top

Koa Hawaii 3A

Mặt phím/ Finger Board

Cẩm lai (Rosewood)

Ngựa đàn/ Bridge

Cẩm lai (Rosewood)