Guitar Custom Silent-T01
Gửi tin nhắn cho HT Guitar Center
Xem giỏ hàng “Guitar Trần BC-35” đã được thêm vào giỏ hàng.

Guitar Custom Silent-T01

Price: 9,700,000

Thông tin bổ sung

Thông tin chung
Kiểu dáng/ Body Shape Dáng A Khuyết
Loại đàn Guitar Silent
Cấu hình
Cần đàn/ Neck

Maple

Dây đàn/ Strings

Dây Alice 436

Lưng Hông/Back & Side

Maple

Khóa đàn/ Tuner

Gold tuner

Mặt phím/ Finger Board

Cẩm lai (Rosewood)

Ngựa đàn/ Bridge

Cẩm lai (Rosewood)