Guitar Custom Thuận AT-04C
Gửi tin nhắn cho HT Guitar Center
Xem giỏ hàng “Guitar Custom Trần TM-45C” đã được thêm vào giỏ hàng.

Guitar Custom Thuận AT-04C

Price: 6,500,000

Thông tin bổ sung

Thông tin chung
Kiểu dáng/ Body Shape Dáng A Khuyết
Cấu hình
Bavel

Cần đàn/ Neck

Mahogany one piece

Dây đàn/ Strings

Dây Alice 436

Lưng Hông/Back & Side

African Mahogany

Khóa đàn/ Tuner

Gold tuner

Mặt đàn/ Top

Sitka Spruce 3A

Mặt phím/ Finger Board

Ebony

Ngựa đàn/ Bridge

Ebony