Guitar Custom Thuận AT-08C
Gửi tin nhắn cho HT Guitar Center

Guitar Custom Thuận AT-08C

Price: 16,000,000

Thông tin bổ sung

Thông tin chung
Kiểu dáng/ Body Shape Dáng A Khuyết
Loại đàn Guitar Acoustic
Cấu hình
Bavel

Cần đàn/ Neck

Mahogany one piece

Dây đàn/ Strings

Elixir Photphor Bronze

Lưng Hông/Back & Side

Flame Maple 3A

Khóa đàn/ Tuner

Gohto 301 Silver

Mặt đàn/ Top

Engelmann Spruce 3A

Mặt phím/ Finger Board

Ebony

Ngựa đàn/ Bridge

Ebony