Guitar Custom Thuận K-40 Limited
Gửi tin nhắn cho HT Guitar Center
Xem giỏ hàng “Guitar Trần CD-35” đã được thêm vào giỏ hàng.

Guitar Custom Thuận K-40 Limited

Price: 38,000,000

Thông tin bổ sung

Thông tin chung
EQ & Pickup Không có
Kiểu dáng/ Body Shape Dáng A Khuyết
Số dây 6
Số phím 20
Cấu hình
Bavel

Cần đàn/ Neck

Mahogany one piece

Dây đàn/ Strings

Elixir Photphor Bronze

Lưng Hông/Back & Side

Koa Hawaii 4A

Khóa đàn/ Tuner

Gohto 301 Gold Ebony

Mặt đàn/ Top

Koa Hawaii 3A

Mặt phím/ Finger Board

Ebony

Ngựa đàn/ Bridge

Ebony