Guitar Custom Thuận LP-07C limited
Gửi tin nhắn cho HT Guitar Center

Guitar Custom Thuận LP-07C limited

Price: 10,500,000

Thông tin bổ sung

Thông tin chung
Kiểu dáng/ Body Shape Dáng A Khuyết
Loại đàn Guitar Acoustic
Số dây 6
Số phím 20
Cấu hình
Cần đàn/ Neck

Mahogany one piece

Dây đàn/ Strings

Elixir Photphor Bronze

Lưng Hông/Back & Side

Cẩm Ấn 3A/ Rosewood 3A

Khóa đàn/ Tuner

Gold Tuner special

Mặt đàn/ Top

Sitka Spuce

Mặt phím/ Finger Board

Ebony

Bavel