Guitar Custom Thuận LP-07C
Gửi tin nhắn cho HT Guitar Center
Xem giỏ hàng “Guitar Custom Thuận AT-02C” đã được thêm vào giỏ hàng.

Guitar Custom Thuận LP-07C

Price: 9,000,000

Thông tin bổ sung

Thông tin chung
Kiểu dáng/ Body Shape Dáng A Khuyết
Loại đàn Guitar Acoustic
Số dây 6
Số phím 20
Cấu hình
Cần đàn/ Neck

Mahogany

Dây đàn/ Strings

Elixir Photphor Bronze

Lưng Hông/Back & Side

Cấm Ấn/ Rosewood

Khóa đàn/ Tuner

Gold tuner

Mặt đàn/ Top

Sitka Spuce

Mặt phím/ Finger Board

Ebony

Ngựa đàn/ Bridge

Ebony