Guitar Custom Trần TC-120
Gửi tin nhắn cho HT Guitar Center
Xem giỏ hàng “Guitar Custom Trần TCA-15” đã được thêm vào giỏ hàng.

Guitar Custom Trần TC-120

Price: 12,000,000

Thông tin bổ sung

Thông tin chung
Kiểu dáng/ Body Shape Dáng D Cutaway
Cấu hình
Bavel

Cần đàn/ Neck

Mahogany one piece

Dây đàn/ Strings

Elixir Photphor Bronze

Lưng Hông/Back & Side

Cẩm Ấn 3A/ Rosewood 3A

Khóa đàn/ Tuner

Gold tuner

Mặt đàn/ Top

Sitka Spruce 3A

Mặt phím/ Finger Board

Ebony