Guitar Custom Trần TCA-15
Gửi tin nhắn cho HT Guitar Center
Xem giỏ hàng “Guitar Trần TD-29” đã được thêm vào giỏ hàng.

Guitar Custom Trần TCA-15

Price: 15,000,000

Thông tin bổ sung

Thông tin chung
Kiểu dáng/ Body Shape Dáng Taylor
Cấu hình
Cần đàn/ Neck

Mahogany

Dây đàn/ Strings

Elixir Photphor Bronze

Lưng Hông/Back & Side

Cẩm Ân/ Rosewood 4A

Khóa đàn/ Tuner

Gohto 301 Gold Ebony

Mặt đàn/ Top

Sitka Spruce 4A

Mặt phím/ Finger Board

Cẩm lai (Rosewood)

Ngựa đàn/ Bridge

Cẩm lai (Rosewood)