Guitar Custom Trần TMP-170C Limited
Gửi tin nhắn cho HT Guitar Center

Guitar Custom Trần TMP-170C Limited

Price: 17,000,000

Thông tin bổ sung

Thông tin chung
Kiểu dáng/ Body Shape Dáng A Khuyết
Loại đàn Guitar Acoustic
Cấu hình
Bavel

Cần đàn/ Neck

Mahogany one piece

Dây đàn/ Strings

Elixir Photphor Bronze

Lưng Hông/Back & Side

Curly Bigleaf Maple 4A

Khóa đàn/ Tuner

Gohto 301 Silver

Mặt đàn/ Top

Sitka Spruce 4A

Mặt phím/ Finger Board

Ebony

Ngựa đàn/ Bridge

Ebony