Guitar Custom Thuận DT-04
Gửi tin nhắn cho HT Guitar Center
Xem giỏ hàng “Guitar Custom Trần TC-120” đã được thêm vào giỏ hàng.

Guitar Custom Thuận DT-04

Price: 5,000,000

Thông tin bổ sung

Thông tin chung
Kiểu dáng/ Body Shape Dáng D Cutaway
Loại đàn Guitar Acoustic
Cấu hình
Cần đàn/ Neck

Mahogany one piece

Dây đàn/ Strings

Dây Alice 436

Lưng Hông/Back & Side

African Mahogany

Khóa đàn/ Tuner

Khóa đúc nhập

Mặt đàn/ Top

Sitka Spuce

Mặt phím/ Finger Board

Cẩm lai (Rosewood)

Ngựa đàn/ Bridge

Ebony