Guitar Trần OV-35
Gửi tin nhắn cho HT Guitar Center

Guitar Trần OV-35

Price: 3,500,000

Thông tin bổ sung

Thông tin chung
Kiểu dáng/ Body Shape DÁng Ovation
Loại đàn Guitar Acoustic
Số dây 6
Cấu hình
Cần đàn/ Neck

Bằng Lăng Cườm

Dây đàn/ Strings

Dây Alice 436

Lưng Hông/Back & Side

Bằng Lăng Cườm

Khóa đàn/ Tuner

Khóa đúc nhập

Mặt đàn/ Top

Engelmann Spruce

Mặt phím/ Finger Board

Ebony

Ngựa đàn/ Bridge

Cẩm lai (Rosewood)